มอบอุปกรณ์ส่องสว่าง ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) นำโดยคุณกิตติรัตน์ เมฆมณี (กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์) คุณสุกัญญา คงผึ้ง (ผู้จัดการทีมการตลาด) พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานบริษัท เดินทางไปมอบอุปกรณ์ส่องสว่าง มูลค่า 770,400 บาท ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยมี ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนเป็นลำดับต่อไป


  • Release Year: 2021
Scroll to Top