บริจาคสิ่งของ ให้กับศูนย์สร้างโอกาสเด็ก พระราม 8

เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา CSS นำโดย คุณนงนุช เตมีศรีสุข(กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ และคุณมนตรี กังสวิวัฒน์ (รองกรรมการผู้จัดาร) พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน เดินทางไปสิ่งของให้แก่ “ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8” ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม ทั้งผู้รับและผู้ให้


  • Release Year: 2020
Scroll to Top