การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ ห้องวีนัส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี โดยที่ประชุมมีมติจ่ายเงินปันผล เป็นจำนวน 0.06 บาท ต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที 24 พฤษภาคม 2562


  • Release Year: 2019
Scroll to Top