วันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ณ อาคารสำนักงาน บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น


  • Release Year: 2019
Scroll to Top