การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้ตอกย้ำความเชื่อมั่นนับต่อจากนี้ธุรกิจโดยรวมของ CSS จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทนอย่างมีศักยภาพให้กับผู้ถือหุ้น


  • Release Year: 2020
Scroll to Top