วันต่อต้านคอร์รัปชัน

กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชัน รวมพลัง… อาสาสู้โกง วันที่ 6 กันยายน 2562 ผู้บริหารและพนักงาน CSS จัดกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 ภายใต้แนวคิด รวมพลัง..อาสาสู้โกง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้มีตระหนักและร่วมเป็นพลัง “อาสาสู้โกง” ที่ปฏิเสธการคดโกงทุกรูปแบบ ณ อาคารสำนักงาน บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น


  • Release Year: 2019
Scroll to Top