ตัวแทนจัดจำหน่าย


บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้า รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลามจากผู้ผลิตตราสินค้าชั้นนำระดับสากลต่างๆ..

ธุรกิจการให้บริการติดตั้ง


ให้บริการติดตั้งของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ (1) ธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม (Communication System) และ (2) ระบบป้องกันไฟลาม (Fire Protection System) ตลอดจนงานด้านบำรุงรักษาระบบ (Maintenance Services)..

วางระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ


เราให้บริการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเหมาะสม..

รู้จักกับเรา

รู้จักผลิตภัณฑ์

นักลงทุนสัมพันธ์

     ข่าวสารและกิจกรรม


วันต่อต้านคอร์รัปชัน


การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566


ตักบาตรรับบุญใหญ่ ต้อนรับปีใหม่ 2566

Scroll to Top