เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ออกแบบวิศวกรงานระบบ
2.สามารถนำสินค้าของบริษัทฯ เข้าในรายชื่อวัสดุของผู้ออกแบบงานระบบ
3.แจ้งข้อมูลงานที่ประมูลได้ ผู้รับเหมาให้ฝ่ายขาย

 

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง
2. อายุ 22 -30 ปี
3. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม พื้นฐานได้ดี
7. ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้าและภายในบริษัท ขยัน อดทน
    และมีความรับผิดชอบ

8. มีความยืดหยุ่นและมนุษย์สัมพันธ์
9. มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม

 

Sales Executive 2 อัตรา (สาขาตะวันออก)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.วางแผนการทำงานด้านการขายของตนเอง

2.ออกพบปะลูกค้าตามตารางนัด เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯเพื่อให้ได้
  ยอดที่กำหนด

3.ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งติดตามหรือเข้าพบลูกค้า

4.ทำหน้าที่ติดต่อ ,ต้อนรับ ,เสนอขาย ,ให้บริการลูกค้าทุกๆรายด้วนไมตรีจิต
  และเท่าเทียมกัน

5.เจรจาต่อรองเพื่อปิดการขายตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

6.ศึกษาข้อมูลการตลาด ของคู่แข่งให้ทันต่อเหตุการณ์

7.จัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์เพื่อการส่งมอบสินค้า

 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง

2.อายุ 25-30ปีขึ้นไป

3.วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/บริหารการตลาด

4.มีประสบการณ์ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งอาคาร/โรงงาน  อย่างน้อย 3 ปี

5.มีทักษะทางด้านการขาย

6.มีทักษะในการแก้ปัญหาเบื้องต้น

7.มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

8.มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่

9.มีภูมิลำเนา หรือที่พักในจังหวัดชลบุรี (พิจารณาเป็นพิเศษ)

 

 

Sales Engineer 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.วางแผนการทำงานด้านการขายของตนเอง เกี่ยวกับโครงการระดับกลาง 

  ถึงระดับใหญ่

2.ออกพบปะลูกค้าตามตารางนัด เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯเพื่อให้ได้

  ยอดที่กำหนด

3.ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งติดตามหรือเข้าพบลูกค้า

4.ทำหน้าที่ติดต่อ ,ต้อนรับ ,เสนอขาย ,ให้บริการลูกค้าทุกๆรายด้วนไมตรีจิต
  และเท่าเทียมกัน

5.เจรจาต่อรองเพื่อปิดการขายตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

6.ศึกษาข้อมูลการตลาด ของคู่แข่งให้ทันต่อเหตุการณ์

7.จัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์เพื่อการส่งมอบสินค้า

 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย

2.อายุ 30ปีขึ้นไป

3.วุฒิปริญญาตรี-โท  สาขาวิศวกรไฟฟ้า

4.มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

5.มีทักษะทางด้านการขาย

6.มีทักษะในการแก้ปัญหาเบื้องต้น

7.มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

8.มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่

พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา (สาขารามคำแหง40)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.นำสินค้าเข้าจัดเก็บตามสถานที่เก็บเป็นหมวดหมู่

2.จัดเตรียมสายแจ้งตัดตามใบแจ้งตัด

3.ทำการตัด STOCK เมื่อมีการเบิก-จ่าย

4.ทำรายงานคลังสินค้าที่ไม่มีการเบิกจ่ายภายใน 1 อาทิตย์

 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย

2.อายุ 22-35ปี

3.วุฒิ ม.3  ขึ้นไป

4.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
ติดต่อสอบถาม 02-018-1111 แผนกทรัพยากรบุคคล

Copyrights © 2014-2015 CSS Co.,Ltd.
Fastest Hard Drive