พนักงานส่งเอกสาร

คุณสมบัติ

1.เพศชาย

2.อายุ 22-35 ปี

3.วุฒิ ม.3 - ม.6

4.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี   หรือไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

Technical Engineer จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1.เพศชาย

2.อายุ 22-30 ปี

3.ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

4.ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

5.มีรถยนต์ส่วนตัว

เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง/ชาย

2.อายุ 22-30 ปี

3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   สาขาการเงิน

4.มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี - การเงิน  1  ปี ขึ้นไป

5.ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีติดต่อสอบถาม 02-018-1111 แผนกทรัพยากรบุคคล

Copyrights © 2014-2015 CSS Co.,Ltd.
Fastest Hard Drive