อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า


บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าตราสินค้า บีทิชิโน(Bticino) ประเภทสวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าหรือเต้ารับไฟฟ้า เต้ารับโทรทัศน์ เต้ารับโทรศัพท์ สัญญาณไฟ เบรกเกอร์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว เป็นต้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Bticino ได้รับการออกแบบมาอย่างสวยงามและทันสมัย มีความปลอดภัย มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยได้รับมาตรฐานคุณภาพสากลจาก IEC และ NEMA รวมทั้ง มอก. พร้อมกับ UNI EN 29000 – ISO 9000 ทั้งนี้ สินค้าประเภทอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าที่บริษัทได้จำหน่ายมีสัดส่วนการจำหน่ายประมาณร้อยละ 3ของรายได้รวมในปี 2556 และปี 2557


Copyrights © 2014-2015 CSS Co.,Ltd.
Fastest Hard Drive