หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง

หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่างเป็นสินค้าคุณภาพที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทชั้นนำต่างๆ เพื่อให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายประมาณร้อยละ 7 และ 11ของรายได้รวมในปี 2556 และปี 2557ทั้งนี้ หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่างที่บริษัทจำหน่าย

                  

         


Copyrights © 2014-2015 CSS Co.,Ltd.
Fastest Hard Drive