ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง


ในการวางระบบเดินสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้าสามารถช่วยป้องกันความเสียหายที่มีต่อสายไฟฟ้าและจัดเรียงสายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปัจจุบันบริษัทได้จำหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้าที่เป็นเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กอ่อน และอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ ภายใต้ตราสินค้า Arrowpipeและท่อและอุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีสีขาวตราสินค้า CLIPSAL ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 มาตรฐาน UL มาตรฐาน BS มาตรฐาน IEC และมาตรฐาน มอก. 770-2553 และมอก. 2133-2545 อีกทั้ง บริษัทยังได้จำหน่ายท่อโพลีเอทิลีนตราสินค้า TGG และ TAP ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว และทนทานต่อสภาพแวดล้อมจากการฝังดินกลบ นอกจากนั้น บริษัทยังได้จำหน่ายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่น เช่น อุปกรณ์ข้อต่อ ท่อพีวีซีสีขาว และรางเหล็ก เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า CCG ตราสินค้า ARR ตราสินค้า TST และตราสินค้า CS Wireway ทั้งนี้ สินค้าประเภทท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งที่บริษัทได้จำหน่ายมีสัดส่วนการจำหน่ายประมาณร้อยละ 3ของรายได้รวมในปี 2556 และปี 2557

                  

                  


Copyrights © 2014-2015 CSS Co.,Ltd.
Fastest Hard Drive