< ย้อนกลับ
สวัสดีวันสงกรานต์ ๒๕๖๑

          เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ CSS จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ CSS สำนักงานใหญ่

          บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และรอยยิ้มของผู้บริหารและพนักงานที่ได้ร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมป ประเพณี และวัฒนธรรมไทยไม่ให้สูญหาย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับพนักงานทุกคนในการดำเนินชีวิต และการทำงานอีกด้วย

          CSS ขอให้ทุกท่าน มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน "สวัสดีปีใหม่ไทย"

 

Copyrights © 2014-2015 CSS Co.,Ltd.
Fastest Hard Drive