< ย้อนกลับ
CSS SPORT DAY 2018

          เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 CSS ได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความสามัคคี ภายใต้ชื่องาน"กีฬาสีผูกใจ ปีใหม่ผูกกัน" นำทีมโดย คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท

          บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และเสียงเชียร์กีฬาของสีต่างๆ ที่ทั้งสนุก มัน ฮา เป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างพลังแห่งความรัก พลังแห่งความสามัคคี และพลังแห่งมิตรภาพ

          อีกทั้งยังเป็นการชาร์จพลังให้กับพนักงานทุกคนได้มีกำลังใจ และมีความสุขในการทำงาน พร้อมที่จะพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความมั่นคง และมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น

Copyrights © 2014-2015 CSS Co.,Ltd.
Fastest Hard Drive