< ย้อนกลับ
CSS ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

          เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 CSS ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดสลักเหนือ นำทีมโดย            คุณมนตรี กังสวิวัฒน์ (รองกรรมการผู้จัดการ) คุณประภัสสร ลักษณ์วุฒิวงศ์ (ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการ & ส่วนผู้ถือหุ้น) พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน

          CSS ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ เป็นของขวัญในวันเด็ก นั่นก้อคือ กิจกรรม ถุงผ้าเด็กดี...มีจินตนาการ โดยการจัดแข่งขันระบายสีกระเป๋า CSS  เพื่อชิงทุนการศึกษาที่ CSS ได้จัดเตรียมไว้ สำหรับกิจกรรม ถุงผ้าเด็กดี...มีจินตนาการ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้น้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้จินตนาการออกแบบผลงานในรูปแบบต่างๆที่ตนเองชอบ

          ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก ที่น้องๆให้ความร่วมมือกับกิจกรรม และสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามออกมาให้กับทุกคนได้ชื่นชม

Copyrights © 2014-2015 CSS Co.,Ltd.
Fastest Hard Drive